Tuyên truyền và thực hành tốt công tác chống rác thải nhựa – Bảo vệ môi trường tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh


Hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, thời gian qua Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền và thực hành chống rác thải nhựa- bảo vệ môi trường đến từng công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, với các nội dung như:  các vấn đề về rác thải nhựa và tái chế rác thải nhựa; chủ động phân loại rác thải, hạn chế sử dụng túi ni-lông, bảo vệ nguồn nước; đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường nhằm thay thế túi ni-lông.

Với sự quan tâm của lãnh đạo và  sự tham gia tích cực của từng công chức- viên chức- người lao động,  đã và đang có sự chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh trong việc chủ động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức đối với các thành viên gia đình cũng như cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa từ đó hướng tới thực hiện các biện pháp hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa, túi ni-lông, sản phẩm nhựa dùng một lần trong đời sống hàng ngày, xây dựng thói quen tích cực góp phần gìn giữ, bảo vệ môi trường.

 

Viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch sử dụng bình thủy tinh đựng nước uống thay cho bình nhựa (Ảnh: TTTTXTDL)

Viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch sử dụng ly thủy tinh đựng nước uống thay cho ly nhựa sử dụng 01 lần. (Ảnh: TTTTXTDL)

Viên chức Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch sử dụng túi vải thay túi ni-lông. (Ảnh: TTTTXTDL)

 Bài viết: Phúc Thuân 

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin