Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021 cho viên chức và người lao động


Thực hiện Công văn số 842/SVHTTDL-VP về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Kế hoạch số 03/KH-BATGT ngày 17/3/2021 của Ban An toàn giao thông tỉnh Tây Ninh; tiếp tục tuyền truyền Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 132/2015/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường đường thủy nội bộ.

 

Ngày 5/5/2021, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông năm 2021 cho viên chức và người lao động.

 

Chủ đề lần này là tuyên truyền về Nghị định 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

 

Tham dự buổi tuyên truyền có ông Trần Quốc Thịnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh; ông Phan Đông Hùng, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh cùng toàn bộ viên chức và người lao động của Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh.

 

Tại buổi tuyền, ông Trần Quốc Thịnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh đã tuyên truyền về các nội dung quy định pháp luật của Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Qua nội dung tuyên truyền, viên chức và người lao động đã có nhận thức đúng đắn hơn về tác hại, hậu quả của việc sử dụng rượu, bia cũng như các quy định về mức xử phạt trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 

Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên đã tạo điều kiện cho viên chức và người lao động có môi trường để giao lưu, trao đổi và tiếp cận được nhiều thông tin bổ ích. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và hành động, ngăn ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, nhất là an toàn trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

 

Một số hình ảnh của buổi tuyên truyền:

 

Nguồn: Phòng TTTVDL – TTTTXTDL TN

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin