MỜI THAM GIA CUỘC THI THIẾT KẾ SẢN PHẨM LƯU NIỆM, QUÀ TẶNG DU LỊCH TỈNH TUYÊN QUANG NĂM 2022


Tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022” nhằm phát huy tinh thần sáng tạo nghệ thuật của các tổ chức, cá nhân trong việc tham gia sáng tác, thiết kế, sản xuất, làm phong phú thêm sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch phục vụ nhu cầu của khách du lịch khi đến du lịch tại địa phương.

 

 

Ảnh: Quốc Việt

 

 

 

 

 

 

 

Link tải tại đây:

– Thể lệ Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

– Kế hoạch tổ chức Cuộc thi thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng Du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2022

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin