Hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020


Ngày 14/9/2020, TCDL có Công văn số1239/TCDL-HTQT gửi các Sở Du lịch, Sở VHTTDL các địa phương đề nghị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020.

 

Ảnh minh họa

 

Công văn nêu rõ, năm 2020, Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) tổ chức kỷ niệm Ngày Du lịch Thế giới 27/9 tại khu vực Mercosur gồm các nước (Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay và Chile với tư cách quan sát viên) với chủ đề “Du lịch và Phát triển Nông thôn”.

 

Hướng ứng Ngày Du lịch Thế giới tại Việt Nam, TCDL đề nghị các Sở Du lịch, Sở VHTTDL triển khai một số hoạt động hưởng ứng thiết thực; xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm tuyên truyền, phổ biến và hưởng ứng Ngày Du lịch Thế giới năm 2020 gắn với chủ đề “Du lịch và Phát triển Nông thôn”; tuyên truyền rộng rãi về Ngày Du lịch thế giới năm 2020 thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực du lịch và cộng đồng địa phương về vai trò của ngành Du lịch đối với phát triển nông thôn, trong ngắn hạn hỗ trợ sự phục hồi sau đại dịch COVID-19 và thúc đẩy sự phát triển bền vững, bao trùm, góp phần thực hiện các mục tiêu bền vững của Liên hiệp quốc trong dài hạn; tổ chức các hoạt động, hội thảo chuyên đề về du lịch và phát triển nông thôn theo hình thức phù hợp với tình hình của địa phương, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp du lịch địa phương hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới theo khả năng của từng đơn vị. Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu tại website: http://www.unwto.org/world-tourismday-2020.

 

(Nguồn: Tổng cục du lịch)

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin