UBND tỉnh chỉ đạo: Triển khai việc cài đặt và sử dụng Bluezone


Tất cả lãnh đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh phải yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần).

 

 

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai việc cài đặt và sử dụng Bluezone (ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần).

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông phổ biến các thông tin tuyên truyền, hướng dẫn cho các cơ quan, đơn vị, các chỉ đạo từ Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông; làm việc, đề xuất các doanh nghiệp Bưu chính, viễn thông hỗ trợ nhắn tin thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại thông minh khi du khách đến Tây Ninh.

 

Đồng thời đăng thông tin hướng dẫn cài đặt ứng dụng trên các phương tiện quảng bá, pannel của đơn vị; Hành khách trên ô tô và các phương tiện công cộng khác nhận được thông báo cài đặt Bluezone; Triển khai nhắn tin trên Zalo và SMS cho người dân đề nghị cài đặt Bluezone và định kỳ nhắc lại; Yêu cầu nhân viên trong doanh nghiệp triển khai cài đặt ứng dụng và hướng dẫn khách hàng cài đặt khi đến giao dịch.

 

Tất cả lãnh đạo các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh phải yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone; cử người kiểm soát, ghi nhận các hoạt động vào/ ra tại trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc phải cài đặt và chạy ứng dụng;

 

Đăng hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone lên Cổng thông tin điện tử, 1022, Dịch vụ công, Một cửa điện tử và các trang thông tin điện tử của đơn vị mình quản lý; Từng cán bộ phải gương mẫu cài đặt cho mình và người thân;

 

Các sở, ban, ngành tỉnh yêu cầu triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone cho các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực phụ trách. Các cơ quan, đơn vị đề nghị cho hiển thị thông báo đề nghị cài đặt Bluezone và thông tin hướng dẫn cài đặt trên các kênh wifi công cộng, bến xe, phương tiện giao thông vận tải,… Khách du lịch đến tỉnh Tây Ninh cần nhận được ngay thông báo cài đặt Bluezone trên điện thoại thông minh.

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động, hướng dẫn cài đặt ứng dụng đến các hộ dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở; dán poster tại khu vực bộ phận một cửa, nhà sinh hoạt văn hoá, các điểm công cộng trên địa bàn quản lý.

 

UBND tỉnh cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức Chính trị – xã hội phát động đoàn viên, hội viên trong tổ chức mình cài đặt và hướng dẫn người dân nơi mình sinh sống cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.

 

Các cơ quan thông tấn, báo chí tổ chức đưa tin nhiều lần, nhiều kỳ vào khung giờ phù hợp trên các phương tiện truyền hình, phát thanh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh kết hợp mã QRCode trên màn hình trong các chương trình phát sóng truyền hình để giúp người dân quét mã truy cập nhanh vào các thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kê khai y tế, cài phần mềm NCOVI, Bluezone.

 

Ngoài ra, UBND tỉnh còn yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Egov) để lập lịch công tác, quản lý, xử lý công việc (cả trao đổi nội bộ) và thực hiện phê duyệt văn bản thông qua chữ ký số và tài khoản được cấp.

 

Theo dõi và phân công công việc xử lý và trả hồ sơ của tổ chức, công dân trên Cổng Dịch vụ công trực tuyến (Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh) và Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

 

Bộ phận một cửa các cấp tăng cường khuyến khích người dân sử dụng Dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4; Tích cực sử dụng các hệ thống họp trực tuyến của tỉnh.

 

(Nguồn: Báo Tây Ninh)

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin