TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH TÂY NINH TỔ CHỨC HỌP MẶT KỶ NIỆM NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 9/11


“Ngày 09 tháng 11 hằng năm là Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội”.

 

Chiều ngày 9/11, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh đã long trọng tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020. Ông Trần Quốc Thịnh, Giám đốc Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Tây Ninh biểu dương những kết quả tích cực của đơn vị đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật thời gian qua.

 

Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Ngày 09/11 hàng năm đã trở thành sự kiện chính trị – pháp lý quan trọng nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

 

Tại buổi Lễ, Ông Trần Quốc Thịnh đánh giá cao những thành tích đã đạt được trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và công tác triển khai Ngày Pháp luật nói riêng của đơn vị.

Điểm nổi bật tạo nên hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong thời gian qua là việc tích cực phổ biến các nội dung chính sách, quy định mới tới từng cán bộ viên chức và người lao động; triển khai nhiều hoạt động để tiếp thu ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân. Cùng với đó, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được đơn vị tích cực hưởng ứng, thực hiện nghiêm túc, tạo hiệu ứng tích cực, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm công dân, nâng cao ý thức pháp luật, xây dựng lối sống, làm việc theo pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong xã hội.

 

Năm 2020 và các năm tiếp theo, Ông Trần Quốc Thịnh yêu cầu đơn vị, cán bộ, viên chức, người lao động tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực thi pháp luật; tăng cường hơn nữa sự tương tác giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân và doanh nghiệp nhằm tiếp nhận kịp thời những phản hồi của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi chính sách, góp phần cải thiện hoạt động quản lý nhà nước trên tinh thần phục vụ, theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Ông Trần Quốc Thịnh tin tưởng rằng, với nỗ lực không ngừng của mỗi cán bộ, viên chức, người lao động, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thi hành pháp luật của đơn vị sẽ ngày càng hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, đổi mới, tạo sự đồng thuận, niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

 

(Nguồn: TTTTXTDL)

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin