Thông báo tuyển dụng


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng:

Vị trí tuyển dụng: 07 vị trí.

Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: 17 chỉ tiêu.

Thông tin chi tiết vui lòng xem file đính kèm: TB 48_Signed; DK DK1.

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin