Thông báo tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre tổ chức cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019, chủ đề “Đất và người Bến Tre trên quê hương Xứ Dừa” để tìm kiếm hình ảnh tiềm năng du lịch, ảnh du lịch, ảnh nói về bản sắc văn hóa nhằm thu hút du khách đầu tư, trải nghiệm nơi sông nước Xứ Dừa.

-Tải Thể lệ cuộc thi:​THE LE.pdf

– Tải Phiếu đăng ký tham dự:PHIEU DANG KY.pdf

 

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin