Thông báo: Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hưng Yên” lần II năm 2021.

– Thời gian phát động: Tháng 02 năm 2021;

– Thời gian nhận ảnh: Từ ngày phát động đến hết ngày 30/09/2021;

– Trao giải: Tháng 11/2021.

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin