Thông báo: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thông báo gửi ảnh tham dự sách ảnh “Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển”


Thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (8/12/1965 – 8/12/2020), Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chủ trì biên soạn sách ảnh “Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển”.

 

Ban tổ chức rất mong nhận được sự tham gia đông đảo, nhiệt tình của các cơ quan đơn vị có liên quan, các Bảo tàng, tổ chức, gia đình, các Nghệ sĩ Nhiếp ảnh, các cá nhân trên cả nước để sách ảnh “Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 55 năm xây dựng và phát triển” được xuất bản đúng tiến độ và đáp ứng được các yêu cầu đề ra.

 

Nguồn: TTTTXTDL Tây Ninh

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin