Tây Ninh kêu gọi đầu tư 12 dự án du lịch


Trong danh sách 12 dự án trên có dự án xây dựng khu công viên du lịch sinh thái Bến Trường Đổi, dự án khu du lịch đập Tha La, dự án phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, dự án khu du lịch sinh thái Bàu Lớn.

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin