Sơn La: tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Sơn La


Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Sơn La.

 

Thời gian:


– Phát động và thông báo rộng rãi về cuộc thi: Tháng 2/2021.


– Hạn nộp tác phẩm dự thi chậm nhất tính theo dấu bưu điện hoặc Email:
ngày 15/8/2021.


– Tổ chức chấm điểm, chỉnh sửa, bổ sung và trao giải cuộc thi: Tháng 9/2021
(Thời gian chính thức BTC thông báo sau).

 

Nguồn: Phòng Thông tin tư vấn du lịch – TTTTXTDL TN

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin