Mời doanh nghiệp tham gia chương trình “Khoa học và Công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung bộ – Tây Nguyên năm 2018”


Mời doanh nghiệp tham gia chương trình “Khoa học và Công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung bộ – Tây Nguyên năm 2018”

 

 

 

Kính gửi: Quý doanh nghiệp,

Từ ngày 28/6 – 1/7 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa diễn ra Chương trình “Khoa học và công nghệ phát triển nông nghiệp vùng Duyên hải Nam Trung Bộ – Tây Nguyên năm 2018” do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ – Tây Nguyên tổ chức.

Chương trình nhằm tăng cường hợp tác để phát triển đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp, góp phần phát triển kinh tế hội nhập tại khu vực. Sự kiện gồm 2 nội dung chính như sau: Triển lãm trưng bày công nghệ, thiết bị, sản phẩm nông nghiệp, liên quan đến nông nghiệp; Chương trình “Kết nối đầu tư, chuyển giao công nghệ”.

Nhằm giới thiệu trưng bày các công nghệ, thiết bị, và sản phẩm nông nghiệp địa phương Tây Ninh, đồng thời tham gia sự kiện là cơ hội tốt cho doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp nâng cao nâng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh trong thời kỳ phát triển kinh tế hội nhập. Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch sao gửi thông tin đến Quý doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký tham gia chương trình.

Quý doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia sự kiện xin gửi “Phiếu đăng ký tham gia” (File đính kèm) về Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trước ngày 06/4/2018 hoặc qua email: pqlcntayninh@gmail.com , số điện thoại liên hệ: 0276.3824425.

Trân trọng./.

164.SKHCN-22.3.2018-trien lam Duyen hai Nam Trung bo

PHIEU 01. PHIEU DANG KY TRIEN LAM

PHIEU 02. PHIEU DANG KY KET NOI DAU TU

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin