CV 1294/SVHTTDL-QLDL về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19


Ngày 28/7/2020 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành công văn 1294/SVHTTDL-QLDL về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tin liên quan

WordPress Video Lightbox Plugin