Kiến thức du lịch

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH  (Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-UBND ngày …. tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh)     STT Tên TTHC Lĩnh vực Thời gian giải quyết theo quy định của pháp luật Thời gian giải quyết thực tế tại tỉnh Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí (nếu…Xem thêm

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

Thủ tục 82: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH QUỐC TẾ Trình tự thực hiện: Cá nhân lấy mẫu đơn tại 01 trong các địa điểm sau: + Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ qua bưu chính thì lấy mẫu đơn tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống…Xem thêm

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thủ tục 83: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA Trình tự thực hiện: Cá nhân lấy mẫu đơn tại 01 trong các địa điểm sau: + Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ qua bưu chính thì lấy mẫu đơn tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống…Xem thêm

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm

Thủ tục 86: CẤP THẺ HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH TẠI ĐIỂM Trình tự thực hiện: Cá nhân lấy mẫu đơn tại 01 trong các địa điểm sau: + Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ qua bưu chính thì lấy mẫu đơn tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống…Xem thêm

Thủ tục cấp lại biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thủ tục 90: CẤP LẠI BIỂN HIỆU ĐẠT TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH Trình tự thực hiện: Cá nhân lấy mẫu đơn tại 01 trong các địa điểm sau: + Nếu cá nhân chọn nộp hồ sơ qua bưu chính thì lấy mẫu đơn tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh Tây Ninh (bao gồm bưu điện: tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900.561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính…Xem thêm

WordPress Video Lightbox Plugin