Dự án đầu tư

Dự án du lịch mời gọi đầu tư giai đoạn 2016 – 2020

Dự án du lịch mời gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 1. Dự án phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh – Mục tiêu: Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, văn hóa – lễ hội và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. – Địa điểm: Khu vực núi Bà Đen rộng 30 km2, phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân, xã Tân Bình (thành phố Tây Ninh) và xã Phan,…Xem thêm

Quyết định Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 2383/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Số/Ký hiệu 2383/QĐ-TTg Ngày ban hành 29/12/2014 Người ký Vũ Đức Đam Trích yếu Phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” Cơ quan…Xem thêm

WordPress Video Lightbox Plugin