Dự án mời gọi đầu tư du lịch

Dự án du lịch mời gọi đầu tư giai đoạn 2016 – 2020

Dự án du lịch mời gọi đầu tư giai đoạn 2016-2020 1. Dự án phát triển Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen Tây Ninh – Mục tiêu: Khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch, văn hóa – lễ hội và danh lam thắng cảnh núi Bà Đen. – Địa điểm: Khu vực núi Bà Đen rộng 30 km2, phường Ninh Sơn, phường Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân, xã Tân Bình (thành phố Tây Ninh) và xã Phan,…Xem thêm

WordPress Video Lightbox Plugin